Over stichting musicalproducties Twente

Ten behoeve van het opzetten van diverse projecten is de stichting Musical Producties Twente opgericht en ingeschreven bij de kamer van koophandel.
De stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris aangevuld met twee leden. Dit vijfkoppige bestuur is eindverantwoordelijk voor de projecten. Het huidige bestuur bestaat uit;

Pim Spackler:         Voorzitter. Deeltaak: regie en techniek
Art Dommerholt:   Penningmeester. Deeltaak: fondswerving
Jos Tornij:               Bestuurslid, vice-voorzitter. Deeltaak: pr en communicatie
Thijs Jansen:          Bestuurslid. Deeltaak: toneel en decor

Het doel van de stichting is om (jong) talent de kans te bieden in een leeromgeving zich verder te kunnen ontplooien op artistiek gebied. Dit artistieke gebied beperkt zich niet enkel tot dat wat er gebeurt op het podium maar ook daarom heen. Ontplooiingsmogelijkheden dus in brede zin. De stichting stelt daarvoor de mogelijkheden en de kaders ter beschikking. Ieder project zal worden afgesloten met minimaal een tweetal uitvoeringen. Het doel van de stichting is dat ieder project minimaal door 1000 bezoekers wordt gezien.
Statutair heeft de stichting vastgelegd dat er geen winst gemaakt wordt op een project.

De doelstellingen zijn vastgelegd in een artistiek plan. Als Stichting willen we zo transparant mogelijk werken. Het artistiek plan is dan ook op te vragen bij Stichting Musical Producties Twente.